Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán - Tội tham ô tài sản

  • 1 Answer
  • 266 Views

Đầu tháng 3/2013 anh A được nhận vào làm nhân viên kiểm quỹ của ngân hàng chúng tôi (ngân hàng có trên 50% vốn sỡ hữu Nhà Nước). Đến năm 2015, thì A được bổ nhiệm làm Trưởng quỹ, kiêm Thủ quỹ, có trách nhiệm quản lý tiền mặt, tài sản bảo đảm của khách hàng và giấy tờ có giá trị trong kho quỹ của ngân hàng. Sau một thời gian điều tra theo dõi, chúng tôi đã phát hiện A đã lợi dụng lòng tin của Ban quản lý kho quỹ để lấy hơn 2 tỷ đồng ở kho do A phụ trách, số tiền này A dùng để kinh doanh chứng khoán và đã bị thua lỗ hết. Cho tôi hỏi với những hành vi nêu trên, anh A sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật thưa luật sư?

Answer 1

Trong vụ việc này, dựa trên các thông tin mà quý khách cung cấp, sau khi phân tích hành vi và đánh giá những tình tiết được cung cấp, chúng tôi cho rằng hành vi của anh A có thể thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành “Tội tham ô tài sản” được quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự 1999. Cụ thể như sau:

Về khách thể của tội phạm

Tội xâm ô tài sản xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài sản, đồng thời xâm phạm đến quan hệ sỡ hữu. Tài sản bị chiếm đoạt trong tội tham ô tài sản có các đặc điểm sau:

  • Tài sản phải đang do người phạm tội quản lý một cách hợp pháp do cương vị công tác mang đến. Ông A trong trường hợp này là với chức vụ Trưởng quỹ và Thủ quỹ đã chiếm đoạt tiền, đây là các tài sản được ông A quản lý theo đúng chức trách nhiệm vụ của mình.
  • Tài sản bị chiếm đoạt là tài sản của Nhà nước, của các cơ quan, tổ chức. Số tiền hơn 2 tỷ đồng do ông A chiếm đoạt là tài sản của ngân hàng quý khách. Hành vi này gây thiệt hại về tài sản, và làm xâm phạm đến quan hệ sỡ hữu của ngân hàng.
  • Trị giá của tài sản bị chiếm đoạt phải từ 2 triệu đồng trở lên, nếu dưới hai triệu phải thuộc một trong các trường hợp luật định. Ông A đã chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng ở kho do A phụ trách để kinh doanh chứng khoán.

Về mặt khách quan của tội phạm

Tội tham ô tài sản là tội phạm có cấu thành tội phạm vật chất, do đó tội phạm sẽ được coi là hoàn thành kể từ thời điểm người phạm tội chiếm đoạt được tài sản. Trong trường hợp này, anh A đã thực hiện việc chiếm đoạt tiền của ngân hàng thuộc kho do anh A quản lý và đã dùng số tiền này để đầu tư chứng khoán. Do đó có thể thấy, tội phạm đã hoàn thành.

Ngoài ra, hành vi khách quan của Tội tham ô tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản, người phạm tội đã lợi dụng trách nhiệm quản lý tài sản được giao để chiếm đoạt tài sản mình đang quản lý.Anh A trong trường hợp này, đã sử dụng chức vụ Trưởng quỹ kiêm Thủ quỹ của mình như một công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản được giao quản lý nhằm phục vụ nhu cầu của bản thân.

Về mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Và động cơ phạm tội là động cơ vụ lợi.Có thể thấy hành vi chiếm đoạt của anh A đã thể hiện lỗi cố ý trực tiếp, khi anh A nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn mong muốn hậu quả xảy ra. Đối với động cơ vụ lợi thì được hiểu là sự tham muốn thu lợi bất chính bằng mọi cách và dưới bất kỳ lợi ích vật chất nào.

Về chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội tham ô tài sản thì ngoài hai dấu hiệu cơ bản là đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm hình sự thì còn phải là người có chức vụ quyền hạn và có trách nhiệm quản lý tài sản. Có thể thấy anh A trong trường hợp này với chức vụ Trưởng quỹ và Thủ quỹ đã thỏa mãn dấu hiệu trong mặt chủ thể của tội phạm.

Như vậy với các phân tích như trên, anh A có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh Tham ô tài sản theo quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự 1999. Với tội danh này, cùng với giá trị của tài sản bị chiếm đoạt trong trường hợp này là trên năm trăm triệu đồng (cụ thể là hơn 2 tỷ đồng), anh A có thể sẽ bị truy cứu ở mức cao nhất của khung hình phạt là bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình[1]

Ngoài ra đây là tội phạm có hình phạt bổ sung, theo đó người phạm tội trong trường hợp này còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản[2]

[Khoản 1, Khoản 4, Khoản 5 Điều 278 Bộ luật Hình sự 1999]

Điều 278. Tội tham ô tài sản

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Gây hậu quả nghiêm trọng;

b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn  bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1] Khoản 4 Điều 278 Bộ luật Hình sự 1999

[2]  Khoản 5 Điều 278 Bộ luật Hình sự 1999

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.