Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Nhân viên môi giới chứng khoán cho khách hàng mượn chứng khoán để bán

  • 1 Answer
  • 274 Views

Tôi có một người bạn làm nhân viên môi giới chứng khoán tại một Công ty chứng khoán có tiếng tại Việt Nam. Tôi mới biết được thông tin rằng bạn vừa bị phát hiện vì hành vi cho khách hàng mượn chứng khoán để bán. Xin hỏi Luật sư, với hành vi này bạn tôi sẽ bị xử phạt như thế nào?

Answer 1

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hành vi bạn quý khách cho mượn chứng khoán trên tài khoản của khách hàng là không hợp pháp. Bởi lẽ, theo quy định tại Khoản 3 Điều 125 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định, người hành nghề chứng khoán của công ty lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để cho mượn chứng khoán trên tài khoản của khách hàng thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền và tịch thu các khoản thu trái pháp luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo đó, với hành vi này, bạn quý khách sẽ bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 6 Điều 26 Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (“Nghị định 108/2013/NĐ-CP năm 2013”). Cụ thể:

[Điều 26 Nghị định 108/2013/NĐ-CP năm 2013]

“Điều 26. Vi phạm quy định về quản lý người hành nghề chứng khoán và hành nghề chứng khoán

6. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

...

b) Cho mượn tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng;

…”

[Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định 108/2013/NĐ-CP năm 2013]

“Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Hình thức xử phạt chính:

b) Phạt tiền;

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với tổ chức vi phạm là 2.000.000.000 đồng và đối với cá nhân vi phạm là 1.000.000.000 đồng.

Mức phạt tiền tối đa đi với tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định này là 5% tổng số tiền đã huy động trái pháp luật. Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 6 và Khoản 2 Điều 16 Nghị định này là 05 lần khoản thu trái pháp luật.

Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này được áp dụng đối với tổ chức; cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Mức phạt tiền quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 11, Khoản 3 Điều 24 và Khoản 1 Điều 27 Nghị định này chỉ áp dụng xử phạt đối với cá nhân.

…”

Ngoài ra, bạn quý khách còn có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng theo quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 26 Nghị định 108/2013/NĐ-CP năm 2013.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.