Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Công bố thông tin

  • 1 Answer
  • 192 Views

Tôi là giám đốc của công ty chứng khoán X (công ty cổ phần), cổ phiếu của công ty chúng tôi đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán từ năm ngoái. Tuy nhiên vừa qua, Kế toán trưởng của công ty chúng tôi bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cho tôi hỏi liệu chúng tôi có phải công bố thông tin này không thưa luật sư?

Answer 1

Theo quy định tại Điều 25 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013”), công ty của quý khách là công ty cổ phần và đã có hoạt động niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, do đó công ty của quý khách được xem là công ty đại chúng.

[Điểm b Khoản 1 Điều 25 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013]

“Điều 25. Công ty đại chúng

1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán

…”

Trong vụ việc này, khi kế toán trưởng của công ty quý khách bị truy cứu trách nhiệm hình sự, pháp luật quy định công ty của quý khách phải thực hiện việc công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ theo quy định tại Điểm o Khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (“Thông tư 155/2015/TT-BTC”). Bởi, kế toán trưởng được xem là người nội bộ của công ty đại chúng theo quy định tại Điểm d Khoản 5 Điều 2 Thông tư 155/2015/TT-BTC.

[Điểm d Khoản 5 Điều 2 Thông tư 155/2015/TT-BTC]

Điều 2. Giải thích từ ngữ

5. Người nội bộ của công ty đại chúng là:

d) Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, người phụ trách kế toán;

[Điểm o Khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC]

Điều 9. Công bố thông tin bất thường

1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

o) Khi nhận được quyết định khởi tố, tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người nội bộ của công ty;”

Do đó, khi kế toán trưởng của công ty bị truy cứu trách nhiệm hình sự, công ty của quý khách phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin bất thường này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.