Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Nhận trả nợ bằng cổ phiếu

  • 1 Answer
  • 251 Views

Đầu năm 2016, do làm ăn kinh doanh thua lỗ, ông Hòa có mượn tôi 900 triệu đồng. Vì nể nang bạn bè tôi không tính lãi với ông Hòa. Mãi đến tháng 03/2017, ông Hòa đề nghị tôi được thanh toán số nợ trên bằng số cổ phiếu mà ông Hòa đang nắm giữ tại công ty cổ phần xi măng Hải Vân vì hiện tại ngoài số cổ phiếu này tôi biết ông Hòa đã không còn khả năng trả nợ cho tôi. Tôi nhận thấy việc kinh doanh của công ty Hải Vân đang phát triển nên việc đầu tư chứng khoán ở công ty này khá khả quan, tuy nhiên tôi không biết việc nhận trả nợ bằng cổ phiếu có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Answer 1

Trong vụ việc này, ông Hòa là người sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần Hải Vân; do đó, ông Hòa được xem là cổ đông của công ty này. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có quyền sử dụng cổ phần của mình tại công ty để thanh toán nợ.

[Khoản 5 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014]

Điều 126. Chuyển nhượng cổ phần

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của công ty.”

Tuy nhiên quý khách cần lưu ý, không phải lúc nào cổ đông của công ty cũng có thể sử dụng cổ phần để trả nợ cho quý khách. Bởi trong nhiều trường hợp, pháp luật doanh nghiệp hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phần của cổ đông. Theo đó, trong những trường hợp sau quý khách không thể nhận trả nợ bằng cổ phần của ông Hòa:

  • Trường hợp 1:

Điều lệ công ty Hải Vân có quy định hạn chế việc cổ đông dùng cổ phần để trả nợ. [1]

  • Trường hợp 2:

Ông Hòa là cổ đông sáng lập của công ty Hải Vân, và đang còn trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, quý khách cũng cần lưu ý, tùy thuộc vào loại cổ phần mà ông Hòa muốn chuyển nhượng cho quý khách sẽ có các quy định hạn chế sau:

  • Đối với cổ phần phổ thông:

Ông Hòa chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho quý khách khi đã được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông công ty Hải Vân.[2]

  • Đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết:

Ông Hòa không được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết của mình cho người khác[3]

Như vậy, nếu việc nhận cổ phần của ông Hòa trong công ty Hải Vân để thanh toán nợ cho quý khách không thuộc các trường hợp hạn chế nêu trên thì quý khách có quyền được nhận trả nợ bằng cổ phần của ông Hòa. Và lúc này quý khách sẽ trở thành cổ đông của công ty Hải Vân.[4]

Tuy nhiên, quý khách cũng cần lưu ý thời điểm quý khách chính thức trở thành cổ đông của công ty Hải Vân là khi các thông tin cá nhân của quý khách như: Họ, tên  địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số lượng cổ phần từng loại của quý khách và ngày quý khách đăng ký cổ phần được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông của công ty Hải Vân[5]

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1] Khoản 1 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014

[2] Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014

[3] Khoản 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2014

[4] Khoản 5 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014

[5] Khoản 7 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.