Anonymous
in Competition Law
Asked May 15, 2017

Luật Cạnh tranh – Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật – công nghệ

  • 1 Answer
  • 1064 Views

Bạn tôi là một kỹ sư giỏi, có nhiều sáng chế trong công nghiệp dệt may. Từ tháng 7/2015 đến nay, bạn tôi đang nghiên cứu cách thức làm tăng độ bền của một loại vải hiện được sử dụng phổ biến trên thị trường. Gần đây, có ba công ty lớn A, B, C với tổng thị phần kết hợp là 68% trên thị trường liên quan đến gặp bạn tôi và ngỏ ý sẽ trả cho bạn tôi một khoản tiền lớn với điều kiện ông phải hủy bỏ những gì đã làm và không tiếp tục nghiên cứu vấn đề trên. Bạn tôi cũng đã đồng ý. Tôi có tìm hiểu về pháp luật cạnh tranh và thấy hành vi của 3 công ty kia có dấu hiệu vi phạm. Xin hỏi Luật sư, điều này có đúng không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hành vi của ba công ty A, B, C không vi phạm pháp luật cạnh tranh, cụ thể không thuộc trường hợp thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ. Bởi lẽ, Khoản 4 Điều 8, Khoản 2 Điều 9 Luật Cạnh tranh 2004 và Điều 17 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành(“Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014”) quy định như sau:

Điều 8. Các thoả thuận hạn chế cạnh tranh

Các thoả thuận hạn chế cạnh tranh bao gồm:

4. Thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư;

…”

[Khoản 4 Điều 8 Luật Cạnh tranh 2004]

 

Điều 9. Các thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

2. Cấm các thoả thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 8 của Luật này khi các bên tham gia thoả thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên.

[Khoản 2 Điều 9 Luật Cạnh tranh 2004]

Điều 17. Thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư

1. Thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ là việc thống nhất mua sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp để tiêu hủy hoặc không sử dụng.

2. Thoả thuận hạn chế đầu tư là việc thống nhất không đưa thêm vốn để mở rộng sản xuất, cải tiến chất lượng hàng hóa, dịch vụ hoặc để mở rộng phát triển khác.

[Điều 17 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014]

Dựa trên thông tin mà quý khách cung cấp, chúng tôi cho rằng không đủ cơ sở để kết luận các công ty vi phạm pháp luật cạnh tranh, cụ thể là “thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ; để xác định được hành vi vi phạm này thì cần phải chứng minh được hai (02) vấn đề pháp lý, bao gồm (i) có sự thỏa thuận giữa các doanh nghiệp có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên và (ii) các doanh nghiệp này thống nhất mua sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp để tiêu hủy hoặc không sử dụng.

Ở đây, có thể thấy rằng, việc thỏa thuận mua sáng chế thực chất diễn ra giữa người bạn của quý khách và cả ba công ty, chứ không phải giữa các công ty với nhau. Mặt khác, rõ ràng sáng chế này cũng chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu, vẫn chưa thành hình. Do đó, với quy định trên,chúng tôi cho rằng cả ba công ty A, B, C đã không vi phạm pháp luật cạnh tranh.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành, hợp nhất:

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.