Anonymous
in Competition Law
Asked May 10, 2017

Luật Cạnh tranh - Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

  • 1 Answer
  • 401 Views

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vải sợi. Ông A là nhân viên sáng tạo của công ty từ năm 2011 và có rất nhiều đóng góp cho các sản phẩm của công ty. Hiện tại, ông A đang nghiên cứu công thức sản xuất vải làm tăng độ bền nhưng có thể tiết kiệm chi phí. Gần đây, công ty tôi được biết công ty X (có thị phần trên thị trường liên quan là 35%) có thỏa thuận trả cho ông A một khoản tiền và yêu cầu ông A không tiếp tục nghiên cứu công thức trên sản xuất trên cho công ty tôi. Ông A cũng đã đồng ý điều kiện này. Tôi xin hỏi Luật sư việc làm của công ty X có được coi là ép buộc nhân viên của công ty tôi, gây cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ của công ty tôi không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật hiện hành, trong trường hợp này, mặc dù công ty X là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường nhưng thỏa thuận giữa công ty X và ông A về việc không tiếp tục nghiên cứu công thức sản xuất làm tăng độ bền của vải và tiết kiệm chi phí cho quý công ty không phải là hành vi ép buộc nhân viên, gây cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ của quý công ty.

Doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường

Theo thông tin mà quý công ty cung cấp, công ty X có thị phần 35% trên thị trường liên quan; do đó, công ty X được xác định là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Cạnh tranh 2004. Cụ thể:

“Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan hoặc có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể.”

Hành vi lạm dụng vị trí chiếm lĩnh thị trường nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Luật Cạnh tranh 2004, công ty X không được thực hiện các hành vi sau:

“1. Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh;

2. Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng;

3. Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng;

4. Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh;

5. Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;

6. Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới.”

Với quy định này, việc làm của công ty X chỉ có thể bị cấm do cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ của gây thiệt hại cho khách hàng của quý công ty nếu thuộc một trong hai trường hợp sau, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành (“Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014”), bao gồm:

  • Trường hợp 1: Mua sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp để tiêu hủy hoặc không sử dụng
  • Trường hợp 2:Đe dọa hoặc ép buộc người đang nghiên cứu phát triển kỹ thuật, công nghệ phải ngừng hoặc hủy bỏ việc nghiên cứu đó.

Theo đó, việc ông A (nhân viên sáng tạo của quý công ty) không tiếp tục nghiên cứu công thức trên là do sự thỏa thuận giữa ông A và công ty X, công ty X không có hành vi đe dọa hay ép buộc ông A phải ngừng. Như vậy, việc làm của công ty X không bị xem là trái pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành, hợp nhất:

  • Nghị định 119/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh;
  • Nghị định 116/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Cạnh tranh.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.