Anonymous
in Competition Law
Asked May 10, 2017

Luật Cạnh tranh - Ép buộc trong kinh doanh

  • 1 Answer
  • 2688 Views

Tôi làm việc cho một công ty lớn trong lĩnh vực viễn thông. Đầu năm 2016, công ty này ra công văn yêu cầu “tất cả các nhân viên phải chuyển sang sử dụng dịch vụ viễn thông của công ty; đồng thời xem là cơ sở để xem xét đề bạt, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật trong công tác cán bộ; cá nhân nào sử dụng dịch vụ của đơn vị khác sẽ bị xem xét đánh giá thiếu tinh thần trách nhiệm xây dựng và phát triển công ty”. Một người bạn nói với tôi rằng, hành vi này đã vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Xin hỏi Luật sư điều bạn tôi nói có đúng không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quy định của công ty trong trường hợp này là không hợp pháp. Bởi lẽ, hành vi của công ty nơi quý khách đang làm việc được xác định là hành vi ép buộc trong kinh doanh, một hình thức của hành vi cạnh tranh không lành mạnh, căn cứ theo quy định tại Điều 42, Khoản 3 Điều 39, và Khoản 4 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2004. Cụ thể:

Điều 42. Ép buộc trong kinh doanh

Cấm doanh nghiệp ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó.”

Điều 39. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật này bao gồm:

1. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn;

2. Xâm phạm bí mật kinh doanh;

3. Ép buộc trong kinh doanh;

4. Gièm pha doanh nghiệp khác;

5. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;

6. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

7. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

8. Phân biệt đối xử của hiệp hội;

9. Bán hàng đa cấp bất chính;

10. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác theo tiêu chí xác định tại khoản 4 Điều 3 của Luật này do Chính phủ quy định.”

Điều 3. Giải thích từ ngữ

4. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng.

…”

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, khi công ty cung cấp dịch vụ viễn thông và quý khách là người sử dụng dịch vụ viễn thông thì quý khách được xác định với tư cách là một khách hàng. Quy định “tất cả các nhân viên phải chuyển sang sử dụng dịch vụ viễn thông của công ty, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc đề bạt, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật hay bị xem xét đánh giá thiếu tinh thần trách nhiệm” rõ ràng đồng nghĩa với việc công ty cưỡng ép khách hàng của doanh nghiệp khác không được sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp này. Điều này vừa tác động đến quý khách cũng như các doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực viễn thông.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.