Anonymous
in Citizen Identification
Asked May 17, 2017

Luật Căn cước công dân - Chuyển đổi CMND sang thẻ Căn cước công dân

  • 1 Answer
  • 258 Views

Hôm qua, trong lúc trò chuyện với bạn bè, tôi có nghe thông tin là từ nay đến năm 2019, mọi công dân phải đổi chứng minh nhân dân sang thành thẻ Căn cước công dân. Chứng minh nhân dân của công dân sẽ không còn giá trị pháp lý nữa. Xin hỏi Luật sư thông tin này có đúng không?

Answer 1

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, thông tin bạn quý khách cung cấp là không chính xác. Bởi lẽ, Điều 38 Luật Căn cước công dân 2014 quy định:

Điều 38. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.

3. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

Các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

4Địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để triển khai thi hành theo Luật này thì công tác quản lý công dân vẫn thực hiện theo các quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực; chậm nhất từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 phải thực hiện thống nhất theo quy định của Luật này.

5. Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện Luật này trong thời gian chuyển tiếp từ khi Luật này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Với quy định trên, có thể thấy rằng, không phải mọi trường hợp đều phải thay đổi chứng minh nhân dân thành thẻ Căn cước cá nhân. Theo quy định tại Khoản 4 Phần I Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) hướng dẫn Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân do Bộ công an ban hành thì chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp. Điều này có nghĩa là chỉ những chứng minh nhân dân cấp trước ngày 31/12/2004 sẽ hết hạn và buộc phải chuyển sang thẻ Căn cước công dân. Còn nếu chứng minh nhân dân của quý khách được cấp sau ngày này thì quý khách chưa cần phải đổi, trừ khi quý khách thật sự muốn đổi.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.