Anonymous
in Contracts Law Commercial Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng thương mại - Nghĩa vụ của bên mua và vấn đề phạt vi phạm trong Hợp đồng mua bán hàng hoá

  • 1 Answer
  • 236 Views

Ngày 22/9/2016, công ty tôi có ký kết một hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trị giá 100 triệu đồng với công ty A (đặt trụ sở ở TPHCM), thời hạn thanh toán là 1 tháng từ ngày công ty A nhận đủ hàng. Đến ngày 27/9/2016, công ty tôi đã giao đủ hàng cho công ty A tại kho của công ty này. Theo biên bản đối chiếu công nợ lập ngày 15/9/2016, công ty A chỉ mới thanh toán cho công ty tôi 50 triệu đồng, còn thiếu 50 triệu đồng nhưng đên nay, công ty A luôn lấy lý do làm ăn thua lỗ và không có động thái trả phần tiền còn thiếu cho công ty tôi. Ngoài ra, trong hợp đồng chúng tôi cũng có thỏa thuận nếu bên nào vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt 1%/ngày phần giá trị hợp đồng bị vi phạm, nhưng không quá 7 ngày. Tôi xin hỏi luật sư trong trường hợp này tôi có thể kiện công ty A trả phần tiền còn thiếu và tiền phạt không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, công ty A có nghĩa vụ phải thanh toán tiền hàng còn thiếu cho quý công ty và khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận; đồng thời, công ty A có thể phải chịu lãi chậm trả đối với khoản thời gian vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Nếu công ty A vẫn từ chối không thanh toán hoặc thanh toán không được, quý công ty có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của quý công ty.

Đối với nghĩa vụ thanh toán của công ty A

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, vì hợp đồng mua bán linh kiện điện tử được ký kết giữa quý công ty và công ty A [thương nhân hoạt động thương mại] ngày 22/9/2016 nhằm mục đích sinh lợi nên hoạt động này chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại 2005. Mua bán hàng hoá là “hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận” căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại 2005.

Theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng giao kết ngày 22/9/2016 và căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Thương mại 2005, công ty A (bên mua) có nghĩa vụ thanh toán cho quý công ty trong thời hạn một (01) tháng kể từ ngày công ty A nhận đủ hàng (27/9/2016). Do đó, công ty A có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng, tức 100 triệu đồng cho đến ngày 27/10/2016. Cụ thể:

Điều 50. Thanh toán

1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận.”

Căn cứ theo biên bản đối chiếu công nợ được lập ngày 15/9/2016, công ty A chỉ mới thanh toán 50 triệu đồng cho quý công ty nên công ty A đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán, quý công ty hoàn toàn có quyền yêu cầu công ty A trả tiền hàng còn thiếu và tiền lãi do chậm thanh toán theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm công ty A thực hiện việc thanh toán đủ tương ứng với khoảng thời gian chậm trả (từ ngày 27/10/2016 đến ngày thanh toán đủ) căn cứ theo quy định tại Điều 306 Luật Thương mại 2005:

Điều 306. Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán

Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Đối với vấn đề phạt vi phạm

Theo quy định tại Điều 300 Luật Thương mại 2005, việc phạt vi phạm chỉ có thể xảy ra trong trường hợp các bên có thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng:

Điều 300. Phạt vi phạm

Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này.”

Trong hợp đồng mua bán linh kiện điện tử giao kết bởi quý công ty và công ty A có thỏa thuận về mức phạt vi phạm là 1%/ngày phần giá trị hợp đồng bị vi phạm, nhưng không quá bảy (07) ngày. Do đó, chúng tôi có thể hiểu mức phạt vi phạm được các bên thỏa thuận là 7% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm và mức phạt vi phạm này là phù hợp với quy định tại Điều 301 Luật Thương mại 2005:

Điều 301. Mức phạt vi phạm

Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này.”

Như vậy, dựa vào những quy định và phân tích nêu trên, công ty A phải trả cho quý công ty (i) 50 triệu tiền hàng còn thiếu; (ii) tiền lãi chậm trả đối với 50 triệu tiền hàng còn thiếu và (iii) tiền phạt vi phạm hợp đồng (7% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm). Trong trường hợp quý công ty đã yêu cầu nhiều lần nhưng công ty A vẫn trốn tránh nghĩa vụ thanh toán, quý công ty có thể khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền buộc công ty A thực hiện các nghĩa vụ trên.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.