Anonymous
in Contracts Law Commercial Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng thương mại - Nghĩa vụ của bên bán giao hàng khi giao hàng không đúng chủng loại

  • 1 Answer
  • 251 Views

Công ty tôi là công ty tư nhân có ký Hợp đồng với công ty A với giá trị 128.700.000 đồng với thời hạn thanh toán 45 ngày, nội dung hợp đồng là cung cấp bình gas lạnh xuất xứ Mỹ với số lượng 65 bình, nhưng khi thực giao có lẫn gas lạnh của Hà Lan. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng 15 ngày thì công ty A phản ảnh với công ty tôi về việc giao hàng không đúng và chỉ có 1-2 bình của Mỹ. Bên công ty tôi cũng chấp nhận nhận lỗi về mình đã chịu phạt 3 triệu. Tuy nhiên, công ty A yêu cầu công ty tôi bồi thường thiệt hại và chỉ đồng ý thanh toán khi công ty tôi giao đúng số lượng hàng hóa đã thỏa thuận, đồng thời họ không chịu thanh toán cho những lần giao gas trước và yêu cầu bên công ty tôi chứng minh những đơn hàng trước có giao hàng Hà Lan không, trong khi đó họ đã sử dụng hết cách đây vài tháng và công nợ cũ đã tới hạn vậy mà công ty A lấy nguyên nhân này không thanh toán cho công ty tôi nữa. Vậy cho tôi hỏi, việc công ty A đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại và không chịu thanh toán cho tôi số tiền hàng (trừ khi tôi giao đúng chất lượng) là đúng hay không? Ngoài ra, việc công ty A yêu cầu tôi cần chứng minh đối với những hợp đồng trước đó rồi mới thanh toán có hợp lý không?

Answer 1

Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng của công ty A

Việc mua bán hàng hóa giữa quý công ty và công ty A [thương nhân hoạt động thương mại] nhằm mục đích sinh lợi nên hoạt động này sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại 2005.

Theo thông tin quý khách cung cấp, việc công ty A yêu cầu (i) bồi thường thiệt hại; (ii) không đồng ý việc thanh toán cho lô hàng mà quý khách đã giao không đúng chất lượng; và (iii) yêu cầu giao lại hàng là theo thỏa thuận là có cơ sở. Bởi lẽ, quý công ty đã giao hàng không đúng chất lượng hàng hóa theo hợp đồng hai bên đã giao kết và đây được xác định là vi phạm nghĩa vụ của người bán trong hợp đồng mua bán hàng hóa, “bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng”[Điều 34 Luật Thương mại 2005]. Do đó, công ty A [với bằng chứng là số bình gas không phù hợp tiêu chuẩn của hợp đồng đã giao kết] có quyền tạm ngừng việc thanh toán cho đến khi công ty quý khách khắc phục về tiêu chuẩn hàng hóa, theo Khoản 3 Điều 51 Luật Thương mại 2005, cụ thể:

Điều 51. Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc ngừng thanh toán tiền mua hàng được quy định như sau:

3. Bên mua có bằng chứng về việc bên bán đã giao hàng không phù hợp với hợp đồng thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi bên bán đã khắc phục sự không phù hợp đó;

…”

Nghĩa vụ chứng minh của quý công ty

Công ty quý khách cần lưu ý rằng công ty quý khách không có nghĩa vụ phải chứng minh đối với số hàng hóa mà công ty A đã mua theo những hợp đồng trước đó nếu công ty A không có bằng chứng về việc công ty quý khách đã giao hàng không phù hợp với hợp đồng [Khoản 3 Điều 51 Luật Thương mại 2005]. Trong trường hợp này, công ty A có nghĩa vụ phải thanh toán tiền hàng theo những hợp đồng trước cho quý khách theo quy định tại Điều 50 Luật Thương mại 2005, cụ thể: 

Điều 50. Thanh toán

1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận.

2. Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

3. Bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra.”

Nếu công ty A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền hàng theo những hợp đồng trước đây hai bên đã giao kết thì quý khách hoàn toàn có quyền khởi kiện công ty A tại Tòa án có thẩm quyền và thời hiệu khởi kiện trong trường hợp này là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích của quý khách bị xâm phạm [Điều 319 Luật Thương mại 2005].

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.