Anonymous
in Civil Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Thời điểm chuyển giao trong hợp đồng mua, bán tài sản

  • 1 Answer
  • 171 Views

Tháng trước, tôi có mua một con trâu của nhà anh Lâm làng bên để phục vụ cho nông nghiệp. Tôi đồng ý mua với giá 34,5 triệu và đã trả trước 10 triệu hẹn 1 tuần nữa sau khi lấy trâu sẽ thanh toán phần còn lại. Một tuần sau khi tôi quay lại thì con trâu đó đã đẻ được 1 con nghé con cách đây 3 ngày. Xin hỏi luật sư con nghé sẽ thuộc quyền sở hữu của ai? Tôi cảm ơn luật sư.

Answer 1

Dựa trên thông tin mà quý khách cung cấp, quý khách đã giao kết với anh Lâm là hợp đồng mua bán tài sản có đối tượng là con trâu theo quy định tại Điều 428 của Bộ Luật Dân sự 2005, cụ thể hợp đồng mua bán tài sản “là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán.”

Tuy nhiên, trong trường hợp này do thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi vẫn chưa đầy đủ nên chúng tôi xin phép chia thành hai (02) trường hợp như sau:

  • Trường hợp 1: Quý khách và anh Lâm có thỏa thuận về việc mua bán cả trâu và nghé

Trong trường hợp này, cả trâu và nghé sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của quý khách khi quý khách thanh toán toàn bộ số tiền 34,5 triệu đồng theo thỏa thuận.

  • Trường hợp 2: Quý khách và anh Lâm chỉ thoản thuận về việc mua bán trâu

Trong trường hợp này, con nghé sẽ không thuộc quyền sở hữu của quý khách bởi lẽ trâu và nghé chưa dược chuyển giao cho quý khách. Theo đó, con nghé sẽ thuộc quyền sở hữu của anh Lâm, căn cứ quy định tại Điều 439 Bộ Luật Dân sự 2005. Cụ thể:

Điều 439. Thời điểm chuyển quyền sở hữu

1. Quyền sở hữu đối với tài sản mua bán được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm tài sản được chuyển giao, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Đối với tài sản mua bán mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó.

3. Trong trường hợp tài sản mua bán chưa được chuyển giao mà phát sinh hoa lợi, lợi tức thì hoa lợi, lợi tức thuộc về bên bán.”       

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.