Anonymous
in Civil Law Contracts Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Nghĩa vụ trả nợ của bên vay trong hợp đồng vay không kỳ hạn

  • 1 Answer
  • 211 Views

Năm 2015, tôi có làm giấy cho ông A vay 50 triệu đồng và không tính lãi để ông A xây nhà. Giấy ghi nợ này có cả chữ ký của hai bên. Tôi không đặt ra thời hạn trả nợ cho ông A mà trong giấy nợ chỉ ghi bất cứ khi nào tôi có yêu cầu, ông A phải trả lại số tiền đã vay từ tôi trong vòng 2 tháng. Gần đây, do có khó khăn về kinh tế gia đình, tôi có gọi điện và yêu cầu ông A trả tiền nhưng ông A luôn tắt máy và không có ý định phản hồi tôi. Tôi xin hỏi luật sư trong trường hợp này tôi có thể khởi kiện đòi ông A trả tiền cho tôi không?

Answer 1

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, quý khách (i) cho ông A vay 50 triệu đồng; (ii) không tính lãi và (iii) không quy định về thời han trả nợ và kỳ hạn trả nợ; do đó, giấy ghi nợ được lập bởi quý khách và ông A năm 2015 được xem là hợp đồng vay tài sản không kỳ hạn. Hợp đồng vay tài sản là hợp đồng là “sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”, căn cứ theo quy định tại Điều 471 Bộ luật Dân sự 2005.

Đối với việc thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi suất, Khoản 1 Điều 477 Bộ luật Dân sự 2005 có quy định:

Điều 477. Thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn

1. Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thoả thuận khác.

…”

Theo đó, quý khách (bên cho vay) có quyền đòi lại số tiền 50 triệu đã cho ông A vay nhưng phải báo trước một khoảng thời gian hợp lý, cụ thể trong trường hợp này, theo giấy ghi nợ giữa hai bên là “2 tháng kể từ ngày quý khách có yêu cầu trả nợ”.

Trong trường hợp quá thời hạn trên nhưng ông A vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho quý khách, quý khách có quyền yêu cầu ông A trả lãi đối với khoản tiền 50 triệu đồng theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả nếu trong giấy ghi nợ có thỏa thuận về vấn đề này, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 474 Bộ luật Dân sự 2005:

Điều 474. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

4. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.”

Quý khách có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền buộc ông A phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ và lãi chậm trả (nếu có). Thời hiệu khởi kiện là hai (02) năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách bị xâm phạm căn cứ theo quy định tại Điều 427 Bộ luật Dân sự 2005.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.