Anonymous
in Contracts Law Civil Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Hợp đồng vận chuyển hàng hóa

  • 1 Answer
  • 337 Views

Tuần trước, tôi có thuê một công ty vận tải vận chuyển bộ bàn ghế thủy tinh tôi đặt mua ở ở Hà Nội về TPHCM. Công ty này đã cam kết sẽ đóng gói và bao hàng cẩn thận. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển hàng, xe của công ty A có va chạm khiến bộ bàn ghế của tôi bị vỡ, mất hết giá trị. Tôi được biết công ty A chỉ gói hàng hóa lại và chất lên xe chở đi chứ không bao hàng như đã cam kết. Tôi xin hỏi luật sư trong trường hợp này tôi có thể yêu cầu công ty A bồi thường không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách có quyền yêu cầu công ty vận tải trên (xin phép gọi là công ty A) bồi thường thiệt hại cho hàng hóa vận chuyển bị hư hỏng.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, quý khách thuê công ty A vận chuyển bộ bàn ghế thủy tinh từ Hà Nội về TPHCM. Đây là quan hệ hợp đồng vận chuyển tài sản căn cứ theo quy đinh tại Điều 535 và Khoản 1 Điều 536 Bộ luật Dân sự 2005. Cụ thể:

[Điều 535 Bộ luật Dân sự 2005]

Điều 535. Hợp đồng vận chuyển tài sản

Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thoả thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.”

[Khoản 1 Điều 536 Bộ luật Dân sự 2005]

Điều 536. Hình thức hợp đồng vận chuyển tài sản

1. Hợp đồng vận chuyển tài sản được giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản.”

Trong hợp đồng vận chuyển bộ bàn ghế thủy tinh, công ty A có cam kết “sẽ đóng gói và bao hàng cẩn thận” nhưng thực tế lại chỉ “gói hàng hóa lại và chất lên xe chở đi chứ không bao hàng như đã cam kết”. Do đó, va chạm dẫn đến thiệt hại cho hàng hóa vận chuyển (bộ bàn ghế bị vỡ, mất hết giá trị) xuất phát từ lỗi của công ty A, công ty A đã vi phạm thỏa thuận của các bên. Công ty A có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho quý khách căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 539 và Khoản 1 Điều 546 Bộ luật Dân sự 2005:

            [Điều 539 Bộ luật Dân sự 2005]

Điều 539. Nghĩa vụ của bên vận chuyển

Bên vận chuyển có các nghĩa vụ sau đây:

5. Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất mát, hư hỏng tài sản do lỗi của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

[Khoản 1 Điều 546 Bộ luật Dân sự 2005]

Điều 546. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển, nếu để tài sản bị mất mát hoặc hư hỏng”

Công ty A chỉ có thể từ chối bồi thường thiệt hại cho quý khách nếu công ty A chứng minh được hàng hóa bị hư hỏng không xuất phát từ lỗi của công ty A. Nếu không chứng minh được mà công ty A vẫn từ chối bồi thường, quý khách có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền buộc công ty A phải thực hiện nghĩa vụ. Thời hiệu khởi kiện là hai (02) năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách bị xâm phạm căn cứ theo quy định tại Điều 427 Bộ luật Dân sự 2005.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.