Anonymous
in Civil Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Hợp đồng thuê khoán tài sản

  • 1 Answer
  • 190 Views

Tôi có thuê khoán 2 con trâu của nhà anh Long làng bên để phục vụ cho nông nghiệp. Tuy nhiên, trong thời hạn cho thuê thì trong địa phương bất ngờ có dịch bệnh xảy ra khiến hai con trâu tôi thuê của anh Long đều chết. Sau đó, anh Long có qua nhà yêu cầu tôi phải bồi thường. Tuy nhiên, tôi có giải thích dịch bệnh là việc tôi không thể lường trước được, và tôi cũng đã làm hết mình để ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra, do đó tôi không phải bồi thường. Anh Long không đồng ý và cho rằng trâu là cho tôi thuê, nên tôi phải chịu mọi trách nhiệm. Vậy luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp này, việc trâu bị dịch bệnh chết trong thời hạn thuê thì tôi có phải bồi thường hay không?

Answer 1

Dựa vào thông tin mà quý khách cung cấp, hợp đồng mà quý khách đã giao kết với anh Long để thuê trâu là hợp đồng thuê khoán tài sản theo quy định tại Điều 501 Bộ luật dân sự 2005: “Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản đó và có nghĩa vụ trả tiền thuê”. Theo đó, anh Long giao trâu cho quý khách để khai thác công dụng, hoa lợi, lợi tức và quý khách có nghĩa vụ trả tiền thuê cho anh Long.

Trong trường hợp này, dịch bệnh là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù quý khách đã cố gắng áp dụng các biện pháp để ngăn ngừa [Khoản 1 Điều 162 Bộ Luật Dân sự 2005]; tuy nhiên, quý khách vẫn phải chịu một nửa thiệt hại về số trâu thuê khoán do sự kiện bất khả kháng [không có thỏa thuận khác], theo quy định tại Điều 509 Bộ luật dân sự 2005, cụ thể:

            Điều 509. Hưởng hoa lợi, chịu thiệt hại về súc vật thuê khoán

Trong thời hạn thuê khoán súc vật, bên thuê khoán được hưởng một nửa số súc vật sinh ra và phải chịu một nửa những thiệt hại về súc vật thuê khoán do sự kiện bất khả kháng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.