Anonymous
in Civil Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Đòi lại tài sản cho mượn

  • 1 Answer
  • 199 Views

Tháng 9/2016, tôi có cho bạn (anh A) mượn một máy tính xách tay để anh này làm việc và có nói sẽ phải trả lại cho tôi sau một tháng. Tuy nhiên đến nay khi đã nhiều lần yêu cầu trả, anh A vẫn chưa trả lại máy cho tôi. Lý do anh A đưa ra là anh A vẫn chưa xong việc nên xin phép mượn thêm một khoảng thời gian nữa. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này sẽ giải quyết như thế nào vì tôi cho anh A mượn nhưng không ghi lại giấy tờ gì cả?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý khách có quyền yêu cầu anh A trả lại máy tính xách tay vì đã hết thời hạn mượn (01 tháng); nếu anh A vẫn không trả lại máy theo yêu cầu, quý khách có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để buộc anh A thực hiện nghĩa vụ.

Dựa vào thông tin mà quý khách cung cấp, giữa quý khách và anh A đã tồn tại một thỏa thuận bằng lời nói về hợp đồng mượn tài sản [máy tính xách tay]. Hợp đồng mượn tài sản là “sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được” căn cứ theo quy định tại Điều 512 Bộ luật Dân sự 2005. Pháp luật Việt Nam hiện hành không có quy định về hình thức của hợp đồng mượn tài sản nên hợp đồng này có thể được giao kết bằng lời nói hoặc hành vi cụ thể; do đó, quý khách và anh A vẫn được xem là các bên trong quan hệ hợp đồng giao kết vào tháng 9/2016. Khoản 1 Điều 401 Bộ luật Dân sự 2005 có quy định:

“Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 514 Bộ luật Dân sự 2005, anh A có nghĩa vụ “trả lại tài sản mượn đúng thời hạn”. Trong trường hợp này, thời hạn mượn là một (01) tháng kể từ ngày cho mượn (tháng 9/2016) nhưng đến nay anh A vẫn chưa trả máy cho quý khách. Như vậy, quý khách hoàn toàn có quyền đòi lại máy tính xách tay và yêu cầu anh A bồi thường thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 517 Bộ luật Dân sự 2005.

Ngoài ra, quá thời hạn mượn nhưng anh A vẫn tiếp tục chiếm hữu và sử dụng máy tính mà không có sự đồng ý của quý khách. Hành vi của anh A được xem là hành vi chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật và quý khách có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền buộc anh A phải trả lại tài sản là chiếc máy tính xách tay này, căn cứ theo quy định tại Điều 256 Bộ luật Dân sự 2005:

“Chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền yêu cầu người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật đối với tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền chiếm hữu hợp pháp của mình phải trả lại tài sản đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 247 của Bộ luật này. Trong trường hợp tài sản đang thuộc sự chiếm hữu của người chiếm hữu ngay tình thì áp dụng Điều 257 và Điều 258 của Bộ luật này.”

Quý khách cũng cần lưu ý về thời hiệu khởi kiện trong trường hợp này là hai (02) năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách bị xâm phạmcăn cứ theo quy định tại Điều 427 Bộ luật Dân sự 2005.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.