Anonymous
in Civil Procedure Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Tố tụng dân sự - Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

  • 1 Answer
  • 191 Views

Bố tôi kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ. Tháng 11/2016, bố tôi có ký kết một hợp đồng mua bán một lô hàng với ông A nhưng ông A đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền hàng. Bố tôi có dự định sẽ khởi kiện ông A tại Tòa án. Tôi xin hỏi trong trường hợp này, thay vì nhờ luật sư bảo vệ tại tòa, tôi có thể làm người bảo vệ quyền lợi của bố tôi trong phiên tòa được không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách có thể là người bảo vệ quyền và lợi ích của bố quý khách nếu thỏa mãn các điều kiện luật định. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 2, Khoản 3, Điểm d Khoản 4 Điều 75 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015:

Điều 75. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

1. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

2. Những người sau đây được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự khi có yêu cầu của đương sự và được Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:

d) Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không có án tích hoặc đã được xóa án tích, không thuộc trường hợp đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không phải là cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát và công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong ngành Công an.

3. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều đương sự trong cùng một vụ án, nếu quyền và lợi ích hợp pháp của những người đó không đối lập nhau. Nhiều người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có thể cùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một đương sự trong vụ án.

4. Khi đề nghị Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người đề nghị phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

d) Công dân Việt Nam có đủ điều kiện quy định tại điểm d khoản 2 Điều này xuất trình giấy yêu cầu của đương sự và giấy tờ tùy thân.”

Với quy định này, để có thể trở thành người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bố quý khách tại phiên tòa, quý khách cần thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) Bố quý khách có yêu cầu quý khách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

(ii) Quý khách là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không có án tích hoặc đã được xóa án tích, không thuộc trường hợp đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

(iii) Quý khách không phải là cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát và công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong ngành Công an;

(iv) Không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự khác trong cùng vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, nếu quyền và lợi ích hợp pháp của người đó đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của bố quý khách;

(v) Được Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bố quý khách.

Quý khách cần xuất trình giấy yêu cầu của bố quý khách và giấy tờ tùy thân để Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bố quý khách. Nếu đủ điều kiện, sau ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, Tòa án phải vào sổ đăng ký quý khách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bố quý khách và xác nhận vào giấy yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bố quý khách, căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 75 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.