Anonymous
in Labour Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Lao Động – Chế độ ốm đau

  • 1 Answer
  • 232 Views

Tôi làm việc tại một Công ty xây dựng vào tháng 11/2013 và được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tháng 6/2016, tôi tham gia họp lớp thời đại học và có uống rượu, tôi bị tai nạn giao thông phải nghỉ việc để điều trị 15 ngày. Trường hợp này tôi có được hưởng chế độ trợ cấp ốm đau không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quý khách đã làm việc tại công ty với một hợp đồng không xác định thời hạn, do đó, quý khách thuộc trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

[Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014]

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồnglao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

…”

Trong thời gian làm việc tại công ty, quý khách đã bị tai nạn giao thông phải nghỉ việc để điều trị 15 ngày. Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, để được hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, quý khách cần phải thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

(ii) Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Trong trường hợp của quý khách, quý khách bị tai nạn do việc dùng chất kích thích, cụ thể là rượu, bia trong buổi họp lớp dẫn đến việc say rượu. Đây là trường hợp loại trừ để được hưởng trợ cấp ốm đau, được hướng dẫn cụ thể ở quy định tại Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy, quý khách sẽ không được hưởng chế độ trợ cấp ốm đau trong trường hợp này.

[Khoản 2 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc]

“Điều 3. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

….

2. Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây:

a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Chúng tôi hy vọng những phần tư vấn trên sẽ giúp quý khách giải đáp được những thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.