Anonymous
in Labour Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Lao động – Bảo mật thông tin

  • 1 Answer
  • 274 Views

Tôi là Quyền làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khi bắt đầu công việc, công ty có yêu cầu tôi ký một bản cam kết bảo mật thông tin, giữ kín toàn bộ thông tin khách hàng cũng như các liên hệ tôi sử dụng khi làm việc như một thành viên công ty; kèm theo một bản danh sách khách hàng (trong đó bao gồm khách hàng B). Tôi làm việc cho công ty A được khoảng 2 năm thì nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc tại công ty A, tôi có làm việc cho khách hàng B thì công ty A có gửi email cho khách hàng B than phiền về việc tôi làm việc cho khách hàng B. Liệu công ty có quyền yêu cầu tôi ký bản cam kết đó không và trong trường hợp này tôi có vi phạm bản cam kết bảo mật thông tin từ phía công ty A mà tôi đã ký?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty A có quyền yêu cầu quý khách ký bản cam kết bảo mật thông tin, để bảo vệ bí mật kinh doanh của mình. Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 23 Bộ luật Lao Động 2012 quy định:

“Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.”

Như vậy, quý khách có trách nhiệm thực hiện đúng theo nội dung đã cam kết như việc giữ kín toàn bộ thông tin khách hàng, các liên hệ được sử dụng khi còn là thành viên của công ty A. Sau khi nghỉ việc ở công ty A, quý khách có thể tự do lựa chọn công việc mới cho mình miễn là không vi phạm các điều khoản đã cam kết với công ty A. Nếu quý khách  làm việc cho khách hàng B nhưng không tiết lộ thông tin khách hàng lúc trước đã liên hệ ở công ty cũ thì quý khách không vi phạm cam kết bảo mật thông tin. Pháp luật tôn trọng và bảo vệ quyền làm việc của người lao động. Cụ thể:

Điều 10. Quyền làm việc của người lao động

1. Được làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.

…”

Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.”

Chúng tôi hy vọng những phần tư vấn trên sẽ giúp quý khách giải đáp được những thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.