Anonymous
in Maritime Law
Asked May 10, 2017

Bộ luật Hàng hải - Xung đột pháp luật giải quyết tranh chấp liên quan đến tai nạn đâm va

  • 1 Answer
  • 424 Views

Công ty chúng tôi là một công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng đường biển. Tàu biển của công ty chúng tôi có quốc tịch Việt Nam, đã đăng ký năm 2013. Tuần trước, trong quá trình vận chuyển một lô hàng đồ dùng nội thất đi Singapore, tàu của công ty tôi có xảy ra tai nạn đâm va với một tàu biển khác. Tôi xin hỏi luật sư trong trường hợp này thì sẽ áp dụng pháp luật của nước nào để giải quyết.

Answer 1

Vì thông tin quý công ty cung cấp chưa rõ ràng nên căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Bộ luật Hàng hải 2005, chúng tôi xin chia thành ba (03) trường hợp để tư vấn như sau:

  • Trường hợp 1: Tai nạn đâm va xảy ra tại nội thủy hoặc lãnh hải của một quốc gia

Trong trường hợp này, pháp luật được áp dụng để giải quyết tranh chấp liên quan đến tai nạn đâm va giữa tàu biển của quý công ty và tàu biển khác là pháp luật quốc gia có nội thủy và lãnh hải đó.

  • Trường hợp 2: Tai nạn đâm va xảy ra ở biển cả

Trong trường hợp này, pháp luật được áp dụng để giải quyết tranh chấp liên quan đến tai nạn đâm va giữa tàu biển của quý công ty và tàu biển khác là pháp luật của quốc gia mà Trọng tài hoặc Tòa án của quốc gia đầu tiên thụ lý giải quyết.

  • Trường hợp 3: Tai nạn đâm va xảy ra ở biển cả hoặc trong nội thủy, lãnh hải của quốc gia khác nhưng cả hai tàu biển đều mang quốc tịch Việt Nam

Trong trường hợp này, pháp luật được áp dụng để giải quyết tranh chấp liên quan đến tai nạn đâm va giữa tàu biển của quý công ty và tàu biển khác là pháp luật Việt Nam (quốc gia mà các tàu biển mang cờ quốc tịch).

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có xung đột pháp luật

3. Trong trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến tai nạn đâm va, tiền công cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm xảy ra tại nội thuỷ hoặc lãnh hải của quốc gia nào thì áp dụng pháp luật của quốc gia đó.

Trong trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến tai nạn đâm va hoặc cứu hộ xảy ra ở biển cả thì áp dụng pháp luật của quốc gia mà Trọng tài hoặc Toà án của quốc gia đầu tiên đã thụ lý giải quyết tranh chấp.

Trường hợp tai nạn đâm va xảy ra ở biển cả hoặc trong nội thuỷ, lãnh hải của quốc gia khác giữa các tàu biển có cùng quốc tịch thì áp dụng pháp luật của quốc gia mà tàu biển mang cờ quốc tịch.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.