Anonymous
in Maritime Law
Asked May 10, 2017

Bộ luật Hàng hải - Phí trọng tải

  • 1 Answer
  • 238 Views

Tôi đang làm việc trong một công ty vận tải tàu biển. Theo tôi được biết, tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải phải đóng phí trọng tải theo quy định của pháp luật. Tháng 3/2016, tàu chở xi măng của công ty tôi vào khu vực hàng hải 4 chuyến, trong đó 3 chuyến trong tháng và chuyến thứ 4 đến khu vực hàng hải vào ngày 31/3/2016 nhưng rời khu vực hàng hải ngày 01/4/2016. Một người quen nói rằng, chúng tôi sẽ chỉ phải đóng 60% mức thu phí trọng tải. Xin hỏi luật sư, điều này có đúng không?

Answer 1

Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành(“Thông tư số 01/2016/TT-BTC”) quy định, khu vực hàng hải là giới hạn vùng nước thuộc khu vực trách nhiệm của một cảng vụ hàng hải. Một cảng biển có một hoặc nhiều khu vực hàng hải.

Trong trường hợp này, quý khách không thuộc trường hợp được áp dụng mức thu bằng 60% mức thu phí trọng tải thông thường, mà phải nộp phí trọng tải thông thường theo như quy định của pháp luật. Bởi lẽ, Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 01/2016/TT-BTC quy định:

Điều 7. Phí trọng tải

1. Mức thu phí trọng tải

Tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi; tàu thuyền nước ngoài hoạt động tại vùng biển Việt Nam không thuộc vùng nước cảng biển phải nộp phí trọng tải theo mức thu như sau:

Loại tàu

Mức thu

A. Tàu thuyền (trừ tàu Lash):

- Lượt vào:

- Lượt rời:

 

0,034 USD/GT

0,034 USD/GT

B. Tàu Lash:

 

- Tàu mẹ:

 

Lượt vào:

0,017 USD/GT

Lượt rời:

0,017 USD/GT

Sà lan Lash (chỉ thu khi rời tàu mẹ tới khu vực hàng hải không thuộc khu vực hàng hải tàu mẹ tập kết hoặc đến từ khu vực hàng hải khác khu vực hàng hải tàu mẹ neo đậu để xếphàng lên tàu mẹ)

 

Lượt vào:

0,017 USD/GT

Lượt rời:

0,017 USD/GT

2. Các quy định cụ thể về thu phí trọng tải:

...

b) Tàu thuyền (trừ tàu thuyền chở khách) vào, rời một khu vực hàng hải nhiều hơn 3 chuyến/1 tàu/1 tháng thì từ chuyến thứ 4 trở đi của tàu này trong tháng áp dụng mức thu bằng 60% mức thu quy định tại khoản 1 Điều này;

...”

Theo đó, khái niệm “chuyến” được quy định tại Khoản 15 Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BTC bao gồm tàu thuyền vào khu vực hàng hải 01 lượt và rời khu vực hàng hải 01 lượt. Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, trong tháng 3/2016, quý khách có 03 chuyến trong tháng và chuyến thứ 4 đến khu vực hàng hải vào ngày 31/3/2016 nhưng rời khu vực hàng hải ngày 01/4/2016. Như vậy, chuyến thứ 04 này sẽ không được xác định là một chuyến trong tháng 3/2016 hoặc tháng 4/2016 vì thực tế đã không đáp ứng điều kiện 01 lượt vào và 01 lượt rời trong tháng 3/2016 hoặc tháng 4/2016.

Trường hợp của quý khách sẽ không được áp dụng quy định giảm phí cho tàu nhiều hơn 03 chuyến/1 tàu/1 tháng đối với chuyến thứ tư. Quý khách phải đóng 100% phí trọng tải cho 03 chuyến chở xi măng trong tháng 3/2016. 

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.