Anonymous
in Civil Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Thanh toán tài sản của pháp nhân bị giải thể

  • 1 Answer
  • 378 Views

Sắp tới tôi có dự định đăng ký thành lập một tổ chức kinh tế để tìm kiếm lợi nhuận từ các hoạt động nông nghiệp trong địa bàn. Tôi xin hỏi Luật sư có phải tổ chức kinh tế nào cũng là pháp nhân không? Và nếu như pháp nhân giải thể thì tài sản sẽ bị xử lý như thế nào?

Answer 1

Vấn đề pháp lý trước tiên cần làm rõ, pháp nhân là gì? Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015, một tổ chức được xem là pháp nhân khi thỏa mãn các điều kiện sau đây:

(a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, luật khác có liên quan;

(b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật Dân sự 2015;

(c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; và

(d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Như vậy, chỉ những tổ chức kinh tế đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì mới được xem là pháp nhân.

Bên cạnh đó, liên quan đến vấn đề xử lý tài sản của pháp nhân khi giải thể, Khoản 1 Điều 94 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

Điều 94. Thanh toán tài sản của pháp nhân bị giải thể

1. Tài sản của pháp nhân bị giải thể được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Chi phí giải thể pháp nhân;

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

c) Nợ thuế và các khoản nợ khác.”

Như vậy, với quy định trên, khi pháp nhân bị giải thể thì tài sản sẽ được ưu tiên thanh toán theo thứ tự. Nếu sau khi đã thanh toán hết chi phí giải thể pháp nhân và các khoản nợ mà tài sản còn thì thuộc về (i) chủ sở hữu pháp nhân và (ii) các thành viên góp vốn. [Khoản 2 Điều 94 Bộ luật Dân sự 2015]

So với Bộ luật Dân sự 2005, Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) đã bổ sung quy định về thanh toán tài sản của pháp nhân bị giải thể tại Điều 94. Đây là quy định mới nhằm giải quyết những vướng mắc về xử lý tài sản của pháp nhân bị giải thể, ưu tiên thanh toán những chi phí, khoản nợ trước khi chủ sở hữu pháp nhân, các thành viên góp vốn nắm giữ phần tài sản còn lại.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.