Anonymous
in Civil Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Từ chối nhận di sản

 • 1 Answer
 • 325 Views

Bố tôi trước khi mất đã bí mật lập di chúc giao lại toàn bộ tài sản của bố tôi lúc bấy giờ là một căn nhà và một quyển sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng cho một mình tôi mà không hề có phần của haiđứa em tôi. Sau khi bố tôi mất, di chúc được công bố đã gây ra mâu thuẫn và bất đồng giữa 3 anh em.Tôi vô cùng mệt mỏi và không muốn tình trạng này kéo dài thêm nữa. Xin hỏi Luật sư, tôi có thể từ chối nhận những tài sản mà bố tôi đã để lại cho tôi không?

Answer 1

Trong trường hợp này, vấn đề pháp lý đầu tiên cần phải làm rõ đó là di chúc của bố quý khách có hợp pháp hay không. Để trả lời câu hỏi này, Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định một di chúc được coi là hợp pháp thì di chúc đó phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc;
 • Người lập di chúc không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
 • Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; và
 • Hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.
 • Ngoài ra, do trong trường hợp này, quý khách cũng không đề cập cụ thể di chúc của bố quý khách là di chúc bằng miệng hay di chúc bằng văn bản. Do đó, liên quan đến tính hợp pháp của di chúc bằng miệng, quý khách cũng cần phải lưu ý rằng di chúc bằng miệng được coi là hợp pháp, nếu người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai (02) người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

  Sau khi đã có đủ căn cứ để chứng minh di chúc của bố quý khách là hợp pháp thì lúc này quý khách hoàn toàn có quyền từ chối nhận di sản là một căn nhà và một quyển sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng do bố mình để lại nếu việc từ chối của quý khách không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Tuy nhiên, việc từ chối của quý khách phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản; bởi lẽ, Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

  Điều 620. Từ chối nhận di sản

  1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

  2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

  3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

  Nếu như ở Bộ luật Dân sự 2005, Khoản 3 Điều 642 Bộ luật quy định: “Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.Từ quy định này đã mang lại nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn. Nhiều trường hợp không muốn nhận di sản nhưng vì công việc và nhiều lý do khác chưa thể làm thủ tục từ chối nhận di sản do đó phải miễn cưỡng nhận di sản thừa kế và thực hiện các nghĩa vụ do người để lại thừa kế thực hiện.

  Khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Khoản 3 Điều 620 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã sửa đổi như sau: “Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản”. Như vậy, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thời hạn của việc từ chối nhận di sản không còn bị giới hạn trong thời hạn sáu tháng nữa, cụ thể là việc từ chối nhận di sản phải được thực hiện kể từ thời điểm mở thừa kế đến bất kỳ thời điểm nào miễn là trước thời điểm phân chia di sản. Quy định này đã bảo vệ quyền lợi của chính người từ chối quyền hưởng di sản thừa kế, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của những người thừa kế khác được hưởng thêm phần di sản đã bị từ chối.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.