Anonymous
in Civil Law Civil Procedure Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự - Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

  • 1 Answer
  • 383 Views

Ngày 30/6/2010, tôi làm hợp đồng cho bà A vay 300 triệu đồng không tính lãi, thời hạn thanh toán là hết năm 2013. Đầu năm 2014, tôi đã nhiều lần đòi nợ nhưng thấy hoàn cảnh bà A khó khăn nên cho phép bà hoãn nợ. Hiện tại tôi đang cần tiền trả nợ nhưng bà A vẫn không chịu trả. Tôi xin hỏi Luật sư tôi còn có thể khởi kiện yêu cầu bà A trả nợ được không vì có người bảo theo Bộ luật Dân sự thì trường hợp của tôi đã hết thời hiệu khởi kiện?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý khách vẫn có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền buộc bà A trả lại khoản tiền gốc đã vay là 300 triệu đồng theo thỏa thuận của hai bên vào ngày 30/6/2010.

Theo quy định tại Điều 427 Bộ luật Dân sự 2005 thì“thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm”. Tuy nhiên, vì yêu cầu khởi kiện của quý khách liên quan đến vấn đề đòi lại tài sản cho vay nên căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 159 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 để xác định thời hiệu khởi kiện:

Điều 159. Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu

3. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp pháp luật không có quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự thì thực hiện như sau:

a) Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; tranh chấp về đòi lại tài sản do người khác quản lý, chiếm hữu; tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện;

b) Tranh chấp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là hai năm, kể từ ngày cá nhân, cơ quan, tổ chức biết được quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

…”

Quý khách cần lưu ý, Khoản 3 Điều 159 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 nêu trên vẫn có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 căn cứ theo Điều 517 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016, cụ thể:

Điều 517. Hiệu lực thi hành

1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trừ các quy định sau đây của Bộ luật này có liên quan đến quy định của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 thì có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017:

a) Quy định liên quan đến việc Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 4, các điều 43, 44 và 45 của Bộ luật này;

b) Quy định liên quan đến người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

c) Quy định liên quan đến áp dụng thời hiệu tại khoản 2 Điều 184 và điểm e khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này;

d) Quy định liên quan đến pháp nhân là người đại diện, người giám hộ.

2. Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, trừ các quy định tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192 tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.”

Như vậy, từ những quy định nêu trên, đối với tranh chấp yêu cầu trả tiền giữa quý khách và bà A phát sinh từ việc vay tài sản [300 triệu đồng], quý khách vẫn có quyền nộp đơn khởi kiện tại Tòa án để đòi lại khoản tiền đã cho vay và Tòa án có nghĩa vụ thụ lý đơn khởi kiện và giải quyết tranh chấp của quý khách.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.