Anonymous
in Civil Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Pháp nhân được làm người giám hộ

  • 1 Answer
  • 301 Views

Trước giờ tôi được biết là một người có thể được một cá nhân khác giám hộ theo quyết định của Tòa án. Gần đây, trong lúc trò chuyện, tôi nghe bạn mình nói rằng, pháp nhân cũng được giám hộ cho người khác. Xin hỏi Luật sư, điều này có chính xác hay không?

Answer 1

Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015, một tổ chức được xem là pháp nhân khi thỏa mãn các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật Dân sự 2015;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Nếu như tại Điều 58 Bộ luật Dân sự 2005, nhà làm luật chỉ cho phép cá nhân, tổ chức là người giám hộ thì đến Bộ luật Dân sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017) đã quy định thêm pháp nhân làm người giám hộ. Cụ thể, Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 46. Giám hộ

1. Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).

…”

Tuy nhiên, một pháp nhân muốn làm người giám hộ về nguyên tắc phải đáp ứng những điều kiện cần thiết theo như quy định tại Điều 50 Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể:

a) Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.

b) Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.