Anonymous
in Civil Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Đối tượng được giám hộ là người chưa thành niên có cha mẹ là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

  • 1 Answer
  • 288 Views

Cháu tôi năm nay 3 tuổi. Anh trai tôi cũng là ba cháu, cách đây một năm anh đã mất trong một tai nạn giao thông. Chị tôi do suy sụp bởi cái chết của chồng cộng với việc mắc bệnh hiếm gặp nên tinh thần không ổn định, lúc ý thức được lúc không. Tôi nghe bạn mình nói, tôi có thể yêu cầu Tòa án xác định chị tôi là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi rồi sau đó, tôi có thể đăng ký làm người giám hộ cho cháu mình. Xin hỏi điều này có đúng không?

Answer 1

Có thể thấy rằng, so với Bộ luật Dân sự 2005, Bộ luật Dân sự mới đã bổ sung nhiều cơ chế pháp lý mới, hợp lý để bảo vệ tốt hơn quyền của những người yếu thế về năng lực hành vi dân sự, đặc biệt là chế độ giám hộ đối với người chưa thành niêncó cha mẹ là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Điều 47.

Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, trong trường hợp này để Tòa án xác định chị quý khách là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì chị quý khách phải thỏa mãn các điều kiện luật định; bởi lẽ, Khoản 1 Điều 23 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 23. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

1. Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ

…”

Với các quy định trên, trong trường hợp có căn cứ xác định chị quý khách vì tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự [Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần], thì quý khách có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố chị mình là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Lúc này, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Dân sự 2015, cháu quý khách sẽ thuộc đối tượng là người được giám hộ bởi cháu chỉ mới 3 tuổi và có mẹ là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Mặt khác, để có thể trở thành người giám hộ cho cháu bé, quý khách còn phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 49 Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể:

Điều 49. Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ

Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

2. Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

3. Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.

4. Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.